Výroční zprávy
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Obec Zběšičky vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:•počet podaných žádostí o informace : 1

•počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0

•opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0

•výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0

•další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

Ve Zběšičkách dne 31.12.2019


Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Zběšičky vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

•počet podaných žádostí o informace : 0
•počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
•opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
•výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
•další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0
V dne

starosta obce Zběšičky

Platný od: 31.12.2013
Aktualizováno: 9.2.2014


Výročnní zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Zběšičky vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

•počet podaných žádostí o informace : 0
•počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
•opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
•výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
•další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0
V dne

starosta obce

Platný od: 5.6.2012
Aktualizováno: 5.6.2012


Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008