Úřední deska
Opatření obecné povahy č. 1/2015 (změna č. 1)

udělení výjimky k lovu bobra evropského - úřední desky - vyvěšení
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad)


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Zběšičky na roky 2021 - 2022
Minesterstvo zemědělství

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy


Návrh rozpočtu na rok 2020
informace o změně opatření obecné povahy č. 1/2015-výjimka-bobr
Dražební vyhláška
Změna svozu směsného komunálního odpadu

Zimní svoz začíná ve 45. týdnu.

Od 6.11.2019 se bude odpad vyvážet každý týden ve středu.


Dopis - Jihočeský kraj

Pomoc dobrovolných hasičů při výsadbě lesa


Informace úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy


Veřejná vyhláška

Postup pro usmrcování
kormorána velkého


Záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

NAŘÍZENÍ
MĚSTA MILEVSKA č. 1/2019
o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy


Volby do Evropského parlamentu 24.05.-20.05. 2019

Výsledky hlasování - obec Zběšičky


Změna jízdního řádu - autobus

Platí od 9.6.2019


Dražební vyhláška
Závěrečný účet za rok 2018
Informace občanům k výsypu popelnic
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Informace k vyměření daně z nemovitých věcí pro rok 2019.
Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů
Změny ve vydávání očanských průkazů a pasů
Finanční úřad pro Jihočeský kraj

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A


Informace pro veřejnost - pozemky
Oznámení o zveřejnění dokumentů 2018
Informace o zveřejnění

informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů


Informace úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Profil zadavatele Obce Zběšičky.

Adresa profilu zadavatele je:

http://www.e-zakazky.cz/


Čevak Informace provozovatele

Informace provozovatele ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění


Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 - 2020".