Úřední deska
Info - ptačí chřipka
dnešní analytický briefing CŘT k epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID19

13.1. 2021


Informační leták k dani z nemovitých věcí
Pozvánka na veřejné zasedání ZO
Oznámení o zahájení správního řízení

– výjimka - zvláště chráněné druhy
živočichů – vlk obecný, rys ostrovid.


Pošta Veselíčko
Odběrová místa v Jihočeském kraji
COVID - 19

Co mám dělat, když se u mě
PROJEVILY PŘÍZNAKY COVID-19


Omezen vstup do sběrného dvora Opařany.
Změna svozu směsného komunálního odpadu.

Zimní svoz začíná v 45. týdnu. Od 4.11. 2020 se bude odpad vyvážet každý týden ve středu.


Veřejná Vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o návrhu územního plánu Zběšičky


INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Nedostatečně identifikovaní vlastníci


Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy


Mimořádné opaiření od 27.7.2020
Závěrečný účet za rok 2019
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Finanční úřad

Veřejná vyhláška


Informace - kontakty
Ministerstvo zemědělství

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Nová linka psychosociální pomoci
. KÚ Sběr nabídek dobrovolníků

odkaz pro případnou evidenci dobrovolníků, kde se můžou registrovat.


Změna svozu směsného komunálního odpadu.
Roušky
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Česká pošta – aktuální situace v doručování zásilek
Omezení volného pohybu osob:
Rumpold - sběrný dvůr
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Zběšičky na roky 2021 - 2022
Minesterstvo zemědělství

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy


Návrh rozpočtu na rok 2020
informace o změně opatření obecné povahy č. 1/2015-výjimka-bobr
Dražební vyhláška
Změna svozu směsného komunálního odpadu

Zimní svoz začíná ve 45. týdnu.

Od 6.11.2019 se bude odpad vyvážet každý týden ve středu.


Dopis - Jihočeský kraj

Pomoc dobrovolných hasičů při výsadbě lesa


Informace úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy


Veřejná vyhláška

Postup pro usmrcování
kormorána velkého


Záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

NAŘÍZENÍ
MĚSTA MILEVSKA č. 1/2019
o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy


Volby do Evropského parlamentu 24.05.-20.05. 2019

Výsledky hlasování - obec Zběšičky


Změna jízdního řádu - autobus

Platí od 9.6.2019


Závěrečný účet za rok 2018
Informace občanům k výsypu popelnic
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Informace k vyměření daně z nemovitých věcí pro rok 2019.
Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů
Změny ve vydávání očanských průkazů a pasů
Informace pro veřejnost - pozemky
Oznámení o zveřejnění dokumentů 2018
Informace o zveřejnění

informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů


Profil zadavatele Obce Zběšičky.

Adresa profilu zadavatele je:

http://www.e-zakazky.cz/


Čevak Informace provozovatele

Informace provozovatele ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění


Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 - 2020".