Úřední deska
Schválený závěrečný účet obce za rok 2022
Finanční úřad - veřejná vyhláška

informace k dani z nemovitosti


Zateplování budov

Člen skupiny E.ON firma EG.D a.s. se obrací na vlastníky budov s touto prosbou.
Při zateplování fasád objektů dochází často k znepřístupnění energetického zařízení,
což znemožňuje jeho případné opravy.
Pokud plánujete uvedené opravy, konzultujte to s EG. D a.s. viz příloha.


Změna svozu odpadu

Letní svoz začíná v 14. týdnu.
Od 5. 4. 2023 se bude odpad z obce vyvážet každý sudý týden ve středu.


Nemovitosti s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem


Rozpočtová opatření 2/2023

Svazek obcí regionu Písecko


Poplatek za komunální odpad 2023
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
KRAJSKÝ ÚŘAD

Oznámení o doplnění zahájení správního řízení – výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů – „zarybňování v revírech JčÚS ČRS“.


Poliklinika Milevsko

z pověření asistentky jednatele Polikliniky Milevsko Vám předávám oznámení: "Od 1.1.2023 dojde k omezení provozu lékařské pohotovostní služby". Podrobnosti najdete v příloze


Jihočeský kraj

Rozhodnutí - výjimka ZCHD - Soprea agilis


Dotační program
E-ON upozornění vlastníků pozemků na ořez stromů
Informace o pořízení datové schránky
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 1 územního plánu Bernartice- veřejné projednání
Informace Českého telekomunikačního úřadu
Závěrečný účet za rok 2021 schválený
ČEVAK

Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.


Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Veřejná vyhláška KÚJK
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání Územního plánu Zběšičky formou opatření obecné povahy


Jak správně vytápět?

Průvodce ekonomickým a ekologickým vytápěním domácností pevnými palivy.


SBĚRNÝ DVŮR OPAŘANY - RUMPOLD

Seznam a ceník odpadů - ceny jsou uvedeny bez DPH


Poplatek za odpad pro rok 2022
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Rozpočtový výhled 2023-2024
Návrh rozpočtu na rok 2022
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Odorizace plynu
Změna svozu směsného komunálního odpadu
Ministerstvo zemědělství -VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Schválený závěrečný účet 2020
Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Finanční úřad

Veřejná vyhláška


Návrh závěrečného účtu obce 2021
Oznámení

o konání sčítání lidu domů a bytů v roce 2021 v ČR


dnešní analytický briefing CŘT k epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID19

13.1. 2021


Informační leták k dani z nemovitých věcí
Oznámení o zahájení správního řízení

– výjimka - zvláště chráněné druhy
živočichů – vlk obecný, rys ostrovid.


Pošta Veselíčko
Odběrová místa v Jihočeském kraji
COVID - 19

Co mám dělat, když se u mě
PROJEVILY PŘÍZNAKY COVID-19


Veřejná Vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o návrhu územního plánu Zběšičky


INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Nedostatečně identifikovaní vlastníci


Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy


Mimořádné opaiření od 27.7.2020
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
Finanční úřad

Veřejná vyhláška


Informace - kontakty
Ministerstvo zemědělství

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Nová linka psychosociální pomoci
Česká pošta – aktuální situace v doručování zásilek
Omezení volného pohybu osob:
Rumpold - sběrný dvůr
Veřejná vyhláška

Postup pro usmrcování
kormorána velkého


Záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

NAŘÍZENÍ
MĚSTA MILEVSKA č. 1/2019
o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy


Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů
Změny ve vydávání očanských průkazů a pasů
Informace pro veřejnost - pozemky
Oznámení o zveřejnění dokumentů 2018
Informace o zveřejnění

informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů


Profil zadavatele Obce Zběšičky.

Adresa profilu zadavatele je:

http://www.e-zakazky.cz/


Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 - 2020".