Úřední deska
Schválený závěrečný účet 2020
Informace Rumpold

Informuje občany, že ve svátek 5.7. bude sběrný dvůr v Opařanech uzavřený.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne
14.06.2021
od 07:45
do 14.06.2021
13:30
Obec
Zběšičky
Část obce
Zběšičky
Vypnutá oblast:
Zběšičky (bude vypnutá věžová trafostanice)
Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie
o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické
zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné
předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte
www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení.
EG.D, a.s.


Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Finanční úřad

Veřejná vyhláška


Návrh závěrečného účtu obce 2021
Sčítání 2021
Změna svozu komunálního odpadu 2021

Letní svoz začíná v 14 týdnu.
Od 7.4.2021 se bude odpad vyvážet každý sudý týden ve středu.

MĚSTSKÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o.


Oznámení

o konání sčítání lidu domů a bytů v roce 2021 v ČR


Info - ptačí chřipka
dnešní analytický briefing CŘT k epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID19

13.1. 2021


Informační leták k dani z nemovitých věcí
Oznámení o zahájení správního řízení

– výjimka - zvláště chráněné druhy
živočichů – vlk obecný, rys ostrovid.


Pošta Veselíčko
Odběrová místa v Jihočeském kraji
COVID - 19

Co mám dělat, když se u mě
PROJEVILY PŘÍZNAKY COVID-19


Omezen vstup do sběrného dvora Opařany.
Veřejná Vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o návrhu územního plánu Zběšičky


INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Nedostatečně identifikovaní vlastníci


Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy


Mimořádné opaiření od 27.7.2020
Závěrečný účet za rok 2019
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Finanční úřad

Veřejná vyhláška


Informace - kontakty
Ministerstvo zemědělství

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Nová linka psychosociální pomoci
. KÚ Sběr nabídek dobrovolníků

odkaz pro případnou evidenci dobrovolníků, kde se můžou registrovat.


Změna svozu směsného komunálního odpadu.
Roušky
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Česká pošta – aktuální situace v doručování zásilek
Omezení volného pohybu osob:
Rumpold - sběrný dvůr
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Zběšičky na roky 2021 - 2022
Návrh rozpočtu na rok 2020
Informace úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejná vyhláška

Postup pro usmrcování
kormorána velkého


Záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

NAŘÍZENÍ
MĚSTA MILEVSKA č. 1/2019
o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy


Změna jízdního řádu - autobus

Platí od 9.6.2019


Informace občanům k výsypu popelnic
Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů
Změny ve vydávání očanských průkazů a pasů
Informace pro veřejnost - pozemky
Oznámení o zveřejnění dokumentů 2018
Informace o zveřejnění

informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů


Profil zadavatele Obce Zběšičky.

Adresa profilu zadavatele je:

http://www.e-zakazky.cz/


Čevak Informace provozovatele

Informace provozovatele ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění


Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 - 2020".