Úřední deska
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2023
ČEVAK porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023
Finanční úřad

Platba daně z nemovitosti.


Finanční úřad

Veřejná vyhláška
daň z nemovitosti za rok 2024


ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Letní svoz začíná ve 14. týdnu.
Od 3. 4. 2024 bude odpad odvážen každý sudý týden.


Oznámení o vyhlášení právního předpisu

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Opatření obecné povahy kormorán velký
Zimní svoz komunálního odpadu

Zimní svoz komunálního odpadu začíná 45. týdnu (8. 11. 2023), svážet se bude každou středu.


Návrh opatření

Mník jednovousý, jelce jesen


konec lékařská praxe

V Bernarticích končí praktická lékařka pro dospělé k 30. 6. 2023


Schválený závěrečný účet obce za rok 2022
Zateplování budov

Člen skupiny E.ON firma EG.D a.s. se obrací na vlastníky budov s touto prosbou.
Při zateplování fasád objektů dochází často k znepřístupnění energetického zařízení,
což znemožňuje jeho případné opravy.
Pokud plánujete uvedené opravy, konzultujte to s EG. D a.s. viz příloha.


Rozpočtová opatření 2/2023

Svazek obcí regionu Písecko


Poplatek za komunální odpad 2023
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
KRAJSKÝ ÚŘAD

Oznámení o doplnění zahájení správního řízení – výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů – „zarybňování v revírech JčÚS ČRS“.


Poliklinika Milevsko

z pověření asistentky jednatele Polikliniky Milevsko Vám předávám oznámení: "Od 1.1.2023 dojde k omezení provozu lékařské pohotovostní služby". Podrobnosti najdete v příloze


Jihočeský kraj

Rozhodnutí - výjimka ZCHD - Soprea agilis


Dotační program
Informace o pořízení datové schránky
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 1 územního plánu Bernartice- veřejné projednání
Informace Českého telekomunikačního úřadu
ČEVAK

Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.


Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Veřejná vyhláška KÚJK
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání Územního plánu Zběšičky formou opatření obecné povahy


SBĚRNÝ DVŮR OPAŘANY - RUMPOLD

Seznam a ceník odpadů - ceny jsou uvedeny bez DPH


Finanční úřad pro Jihočeský kraj
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Odorizace plynu
Ministerstvo zemědělství -VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Finanční úřad

Veřejná vyhláška


Oznámení

o konání sčítání lidu domů a bytů v roce 2021 v ČR


Pošta Veselíčko
Odběrová místa v Jihočeském kraji
Veřejná Vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o návrhu územního plánu Zběšičky


INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Nedostatečně identifikovaní vlastníci


Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
Finanční úřad

Veřejná vyhláška


Informace - kontakty
Nová linka psychosociální pomoci
Česká pošta – aktuální situace v doručování zásilek
Veřejná vyhláška

Postup pro usmrcování
kormorána velkého


Záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

NAŘÍZENÍ
MĚSTA MILEVSKA č. 1/2019
o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy


Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů
Změny ve vydávání očanských průkazů a pasů
Informace pro veřejnost - pozemky
Profil zadavatele Obce Zběšičky.

Adresa profilu zadavatele je:

http://www.e-zakazky.cz/