Úřední deska
Rozpočtová opatření 2/2023

Svazek obcí regionu Písecko


Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva Zběšičky, které se bude konat 11.3.2023 od 14:00 hodin.
Zrušení jednání valné hromady Honebního společenstva Zběšičky
Poplatek za komunální odpad 2023
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Pozvánka na zasedání ZO 28.12. 2022
KRAJSKÝ ÚŘAD

Oznámení o doplnění zahájení správního řízení – výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů – „zarybňování v revírech JčÚS ČRS“.


Poliklinika Milevsko

z pověření asistentky jednatele Polikliniky Milevsko Vám předávám oznámení: "Od 1.1.2023 dojde k omezení provozu lékařské pohotovostní služby". Podrobnosti najdete v příloze


Jihočeský kraj

Rozhodnutí - výjimka ZCHD - Soprea agilis


Dotační program
E-ON upozornění vlastníků pozemků na ořez stromů
Informace o pořízení datové schránky
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 1 územního plánu Bernartice- veřejné projednání
Oznámení o zahájení správního řízení – výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů pro společnost Soprea agilis s.r.o.
Změna svozu komunálního odpadu
Informace Českého telekomunikačního úřadu
Závěrečný účet za rok 2021 schválený
ČEVAK

Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.


Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Veřejná vyhláška KÚJK
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání Územního plánu Zběšičky formou opatření obecné povahy


Jak správně vytápět?

Průvodce ekonomickým a ekologickým vytápěním domácností pevnými palivy.


SBĚRNÝ DVŮR OPAŘANY - RUMPOLD

Seznam a ceník odpadů - ceny jsou uvedeny bez DPH


Poplatek za odpad pro rok 2022
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Rozpočtový výhled 2023-2024
Návrh rozpočtu na rok 2022
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Odorizace plynu
Změna svozu směsného komunálního odpadu
Ministerstvo zemědělství -VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Schválený závěrečný účet 2020
Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Finanční úřad

Veřejná vyhláška


Návrh závěrečného účtu obce 2021
Oznámení

o konání sčítání lidu domů a bytů v roce 2021 v ČR


dnešní analytický briefing CŘT k epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID19

13.1. 2021


Informační leták k dani z nemovitých věcí
Oznámení o zahájení správního řízení

– výjimka - zvláště chráněné druhy
živočichů – vlk obecný, rys ostrovid.


Pošta Veselíčko
Odběrová místa v Jihočeském kraji
COVID - 19

Co mám dělat, když se u mě
PROJEVILY PŘÍZNAKY COVID-19


Veřejná Vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o návrhu územního plánu Zběšičky


INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Nedostatečně identifikovaní vlastníci


Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy


Mimořádné opaiření od 27.7.2020
Závěrečný účet za rok 2019
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Finanční úřad

Veřejná vyhláška


Informace - kontakty
Ministerstvo zemědělství

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Nová linka psychosociální pomoci
. KÚ Sběr nabídek dobrovolníků

odkaz pro případnou evidenci dobrovolníků, kde se můžou registrovat.


Česká pošta – aktuální situace v doručování zásilek
Omezení volného pohybu osob:
Rumpold - sběrný dvůr
Informace úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejná vyhláška

Postup pro usmrcování
kormorána velkého


Záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

NAŘÍZENÍ
MĚSTA MILEVSKA č. 1/2019
o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy


Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů
Změny ve vydávání očanských průkazů a pasů
Informace pro veřejnost - pozemky
Oznámení o zveřejnění dokumentů 2018
Informace o zveřejnění

informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů


Profil zadavatele Obce Zběšičky.

Adresa profilu zadavatele je:

http://www.e-zakazky.cz/


Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 - 2020".