Úřední deska
Informace Českého telekomunikačního úřadu
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR
Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022
Počet členů okrskové volební komise
Oznámení o počtu zastupitelstva - petice
Závěrečný účet za rok 2021 schválený
ČEVAK

Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.


Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Veřejná vyhláška KÚJK
Změna svozu směsného komunálního odpadu

Letní svoz začíná v 14. týdnu.


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání Územního plánu Zběšičky formou opatření obecné povahy


Jak správně vytápět?

Průvodce ekonomickým a ekologickým vytápěním domácností pevnými palivy.


SBĚRNÝ DVŮR OPAŘANY - RUMPOLD

Seznam a ceník odpadů - ceny jsou uvedeny bez DPH


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Poplatek za odpad pro rok 2022
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Rozpočtový výhled 2023-2024
Návrh rozpočtu na rok 2022
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Odorizace plynu
Změna svozu směsného komunálního odpadu
Ministerstvo zemědělství -VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Schválený závěrečný účet 2020
Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Finanční úřad

Veřejná vyhláška


Návrh závěrečného účtu obce 2021
Oznámení

o konání sčítání lidu domů a bytů v roce 2021 v ČR


dnešní analytický briefing CŘT k epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID19

13.1. 2021


Informační leták k dani z nemovitých věcí
Oznámení o zahájení správního řízení

– výjimka - zvláště chráněné druhy
živočichů – vlk obecný, rys ostrovid.


Pošta Veselíčko
Odběrová místa v Jihočeském kraji
COVID - 19

Co mám dělat, když se u mě
PROJEVILY PŘÍZNAKY COVID-19


Veřejná Vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o návrhu územního plánu Zběšičky


INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Nedostatečně identifikovaní vlastníci


Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy


Mimořádné opaiření od 27.7.2020
Závěrečný účet za rok 2019
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Finanční úřad

Veřejná vyhláška


Informace - kontakty
Ministerstvo zemědělství

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Nová linka psychosociální pomoci
. KÚ Sběr nabídek dobrovolníků

odkaz pro případnou evidenci dobrovolníků, kde se můžou registrovat.


Změna svozu směsného komunálního odpadu.
Roušky
Česká pošta – aktuální situace v doručování zásilek
Omezení volného pohybu osob:
Rumpold - sběrný dvůr
Informace úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejná vyhláška

Postup pro usmrcování
kormorána velkého


Záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

NAŘÍZENÍ
MĚSTA MILEVSKA č. 1/2019
o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy


Změna jízdního řádu - autobus

Platí od 9.6.2019


Informace občanům k výsypu popelnic
Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů
Změny ve vydávání očanských průkazů a pasů
Informace pro veřejnost - pozemky
Oznámení o zveřejnění dokumentů 2018
Informace o zveřejnění

informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů


Profil zadavatele Obce Zběšičky.

Adresa profilu zadavatele je:

http://www.e-zakazky.cz/


Čevak Informace provozovatele

Informace provozovatele ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění


Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 - 2020".