Obec Zběšičky

Úřední deska
Pozvánka na zasedání ZO Zběšičky
Oznámení o době a místě voleb do Evropského parlamentu
Dražební vyhláška
Změna jízdního řádu - autobus

Platí od 9.6.2019


Dražební vyhláška
Závěrečný účet za rok 2018
Informace občanům k výsypu popelnic
Volby do Evropského parlamentu
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Informace k vyměření daně z nemovitých věcí pro rok 2019.
Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů
Stanovení počtu členů ZO Zběšičky na volební období 2018 - 2022
Závěrečný účet obce Zběšičky za rok 2017
ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY

Volby 5 A 6 října


Změny ve vydávání očanských průkazů a pasů
Finanční úřad pro Jihočeský kraj

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A


Změna svozu domovního odpadu
Informace pro veřejnost - pozemky
Informace k dani z nemovitých věcí
Oznámení o zveřejnění dokumentů 2018
Ministerstvo zemědělství

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Vyúčtování ČEVAK a.s.
Kalkulace cen vodného za rok 2016
Domovní odpad 2017
Závěrečný účet za rok 2016 po schválení
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů SORP
Informace o zveřejnění

informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů


Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
ČEVAK - porovnání všech položek výpočtu pro stanovení cen vodného za rok 2015
Informace úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Profil zadavatele Obce Zběšičky.

Adresa profilu zadavatele je:

http://www.e-zakazky.cz/


Čevak Informace provozovatele

Informace provozovatele ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění


Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 - 2020".