Úřední deska
Opatření obecné povahy - vlk obecný
Dovolená

stavební úřad Bernartice


Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu 13. AZÚR (SMR)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
DORUČENÍ NÁVRHU 13. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
JIHOČESKÉHO KRAJE
A
OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 13. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE ZKRÁCENÝM POSTUPEM


Oznámení o vyhlášení právního předpisu

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Opatření obecné povahy kormorán velký
Finanční úřad

Finanční úřad v dopise informuje o službách, které v průběhu ledna až března bude poskytovat občanům.


Zimní svoz komunálního odpadu

Zimní svoz komunálního odpadu začíná 45. týdnu (8. 11. 2023), svážet se bude každou středu.


Návrh opatření

Mník jednovousý, jelce jesen


konec lékařská praxe

V Bernarticích končí praktická lékařka pro dospělé k 30. 6. 2023


Schválený závěrečný účet obce za rok 2022
Zateplování budov

Člen skupiny E.ON firma EG.D a.s. se obrací na vlastníky budov s touto prosbou.
Při zateplování fasád objektů dochází často k znepřístupnění energetického zařízení,
což znemožňuje jeho případné opravy.
Pokud plánujete uvedené opravy, konzultujte to s EG. D a.s. viz příloha.


Rozpočtová opatření 2/2023

Svazek obcí regionu Písecko


Poplatek za komunální odpad 2023
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
KRAJSKÝ ÚŘAD

Oznámení o doplnění zahájení správního řízení – výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů – „zarybňování v revírech JčÚS ČRS“.


Poliklinika Milevsko

z pověření asistentky jednatele Polikliniky Milevsko Vám předávám oznámení: "Od 1.1.2023 dojde k omezení provozu lékařské pohotovostní služby". Podrobnosti najdete v příloze


Jihočeský kraj

Rozhodnutí - výjimka ZCHD - Soprea agilis


Dotační program
E-ON upozornění vlastníků pozemků na ořez stromů
Informace o pořízení datové schránky
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 1 územního plánu Bernartice- veřejné projednání
Informace Českého telekomunikačního úřadu
ČEVAK

Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.


Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Veřejná vyhláška KÚJK
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání Územního plánu Zběšičky formou opatření obecné povahy


Jak správně vytápět?

Průvodce ekonomickým a ekologickým vytápěním domácností pevnými palivy.


SBĚRNÝ DVŮR OPAŘANY - RUMPOLD

Seznam a ceník odpadů - ceny jsou uvedeny bez DPH


Poplatek za odpad pro rok 2022
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Rozpočtový výhled 2023-2024
Návrh rozpočtu na rok 2022
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Odorizace plynu
Změna svozu směsného komunálního odpadu
Ministerstvo zemědělství -VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Schválený závěrečný účet 2020
Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Finanční úřad

Veřejná vyhláška


Návrh závěrečného účtu obce 2021
Oznámení

o konání sčítání lidu domů a bytů v roce 2021 v ČR


dnešní analytický briefing CŘT k epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID19

13.1. 2021


Pošta Veselíčko
Odběrová místa v Jihočeském kraji
COVID - 19

Co mám dělat, když se u mě
PROJEVILY PŘÍZNAKY COVID-19


Veřejná Vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o návrhu územního plánu Zběšičky


INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Nedostatečně identifikovaní vlastníci


Mimořádné opaiření od 27.7.2020
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
Finanční úřad

Veřejná vyhláška


Informace - kontakty
Ministerstvo zemědělství

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Nová linka psychosociální pomoci
Česká pošta – aktuální situace v doručování zásilek
Omezení volného pohybu osob:
Veřejná vyhláška

Postup pro usmrcování
kormorána velkého


Záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

NAŘÍZENÍ
MĚSTA MILEVSKA č. 1/2019
o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy


Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů
Změny ve vydávání očanských průkazů a pasů
Informace pro veřejnost - pozemky
Oznámení o zveřejnění dokumentů 2018
Profil zadavatele Obce Zběšičky.

Adresa profilu zadavatele je:

http://www.e-zakazky.cz/