Obecně závazné vyhlášky
Vyhláška o místním poplatku ze psů č.2/2019
Vyhláška o poplatku za komunální odpad pro rok 2020 č.1 2019