Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

O systému shromažďování, sběru, třídění, odstraňování komunálních odpadu vznikající na uzemí obce.


Vyhláška o místních poplatcích

Vyhláška o místních poplatcích platná od 1. 1. 2013


Vyhláška o místních poplatcích