Spolky a sdružení

Sbor dobrovolných hasičů Zběšičky

V roce 1916 byl založen sbor dobrovolných hasičů ve Zběšičkách, zakladateli byli: Čeněk Fučík rolník z č.p. 7, František Benda učitel ve výslužbě a majitel zdejšího velkostatku, a Václav Král rolník z .p.16. Sbor byl založen z důvodu požárů, za příčiny 2.světové války. Sbor slabě pokračoval pro nedostatek mužstva. V roce 1924 sbor zakoupil stříkačku, čtyřkolovou od firmy Smekal Smíchov Praha, za cenu 20 400 kč. V roce 1925 druhého srpna, pořádal Sbor slavnost a svěcení stříkačky,  stříkačku světil pan farář ze Sepekova Egon Maurer. Při svěcení zastoupila: jako Matka, Marie Nováková rolnice z čísla popisného 2, a jako Kmotra, zastoupila Božena Bernášková velkostatkářka. V roce 1927 byl náš Sbor přidělen k okresku Sepekov, dále byli přiděleny Popovec, Zálší a Líšnice. Okreskové veřejné cvičení pořádal Sepekovský sbor.