Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2018

 

 

Obec Zběšičky vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

 

•počet podaných žádostí o informace : 2

 •počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0

 •opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0

 •výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0

 •další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

 Ve Zběšičkách  dne 31.12.2018