Úřední deska

Změna svozu směsného komunálního odpadu

Letní svoz začíná v 14. týdnu.

Od 6.4. 2022 se bude odpad vyvážet každý sudý týden ve středu.