Úřední deska

Změna svozu směsného komunálního odpadu.

Zimní svoz začíná v 45. týdnu. Od 4.11. 2020 se bude odpad vyvážet každý týden ve středu.