Úřední deska

Změna svozu směsného komunálního odpadu.

Letní svoz začíná v 14. týdnu.  Od 1.4. 2020 se bude odpad vyvážet každý sudý týden ve středu.