Úřední deska

Změna svozu směsného komunálního odpadu

Zimní svoz začíná ve 45. týdnu.

Od 6.11.2019 se bude odpad vyvážet každý týden ve středu.