Úřední deska

. KÚ Sběr nabídek dobrovolníků

odkaz pro případnou evidenci dobrovolníků, kde se můžou registrovat.

https://www.kraj-jihocesky.cz/evidence-dobrovolniku-vyzva-jihoceskeho-kraje-covid-19