Stručně o obci Zběšičky

První zmínka o obci Zběšičky je z roku 1215 v souvislosti s milevským opatem.Ves patřila ve 13.století do majetku pražského biskupa.

Obec Zběšičky má 7členné zastupitelstvo, starosta  Ladislav Sobotka, místostarosta pan Matej Kollárik. Obecní úřad je uprostřed obce u kulturního domu čp.13

Pod obec Zběšičky patří osada Popovec a Hánov,nadmořská výška Zběšičky 466-478m, Popovec 450m a Hánov 415m, k trvalému pobytu v obci je hlášeno 150 občanů . Obec Zběšičky má základní školu a stavební a matriční úřad v Bernarticích, v Milevsku je pověrený úřad ,sociální,zdravotní a finanční úřady. V obci má sídlo Domov pro osoby zdravotně postižené Zběšičky čp.23. tel:382 734 011. .

Obec Zběšičky je ve Svazku obcí Milevska a Svazku obcí regionu Písecka. Dopravní obslužnost (autobus)

je celkem dostatečná celkem 6 spojů . .

Obec Zběšičky má kompletní občanskou vybavenost,čističku odpadních vod ve správě Domova Zběšičky, kanalizaci a rozvod vodovodu a plynu po celé obci. .

Svoz komunálního odpadu pro obec: zajišťují Městské služby Písek a sběrny dvůr má obec v Opařanech , které nám zajišťují i odvoz tříděného odpadu. Obec třídí plasty,pet lahve,sklo barevné.kov,papír a nápojový karton. Obec má smlouvu se společností EKO- KOM a.s. od které obec v letošním roce dostala 4 zvony na tříděný odpad.
Novinky na úřední desce

1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 25-30 | 31-36 | 37-42 | 43-48 | 49-54 | 55-60 | 61-62 |
Zimní svoz komunálního odpadu

Zimní svoz komunálního odpadu začíná 45. týdnu (8. 11. 2023), svážet se bude každou středu.


Návrh opatření

Mník jednovousý, jelce jesen


konec lékařská praxe

V Bernarticích končí praktická lékařka pro dospělé k 30. 6. 2023


Schválený závěrečný účet obce za rok 2022

Zateplování budov

Člen skupiny E.ON firma EG.D a.s. se obrací na vlastníky budov s touto prosbou. Při zateplování fasád objektů dochází často k znepřístupnění energetického zařízení, což znemožňuje jeho případné opravy. Pokud plánujete uvedené opravy, konzultujte to s EG. D a.s. viz příloha.


Rozpočtová opatření 2/2023

Svazek obcí regionu Písecko


více z úřední desky