Obec Zběšičky

Úřední deska - historie - svěšené dokumenty

Pozvánka na ustavující zasedání

Vyvěšeno 23.10. 2018
Svěšeno 1.11. 2018

Návrh závěrečného účtu

Vyvěšeno 27.4 2018
Svěšeno 22.6. 2018

JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE PRO VOLBU PREZIDENTA REPUBLIKY

Vyvěšeno 27.11. 2017 Svěšeno 9.2. 2018

Oznámení o době a místě II. kola volby prezidenta České republiky

Vyvěšeno 17.1.2018 svěšeno 9.2. 2018

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

Počet uzavřených darovacích smluv od 1. 1 2016 do 1. 10 2017
Vyvěšeno 9.1. 2018 Svěšeno 9.2. 2018

Rozhodnutí povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Zahájení správního řízení ve věci povolení kácení 2 ks. Smrk pichlavý – stříbrný
Vyvěšeno 10.1. 2018 Svěšeno 9.2. 2018

Volba prezidenta republiky - počet okrsků

Vyvěšeno 24.11. 2017 Svěšeno 9.2. 2018

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY Minimální počet členů okrskové volebních komise

Vyvěšeno 9.11. 2017 Svěšeno 9.2. 2018

Volby prezidenta 2018

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky 2018
Vyvěšeno 21.12. 2017 Svěšeno 9.2. 2018

Výsledky prvního kola volby prezidenta ve Zběšičkách

Vyvěšeno 15.1 2018 Svěšeno 9.2 2018

Informace k dani z nemovitých věcí roku 2017

Vyvěšeno 11.1.2017 svěšeno 10.1. 2018

Poskytnutí info - odpady

Poskytnutí informací podle §14, odst.5 písm. d) zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Č.j. Zbs/063/2017
Vyvěšeno 4.4. 2017 Svěšeno 10.1. 2018

Poskytnutí informace

Č. j. Zbs/231/2017

Žádost o poskytnutí informace o možnost spolupráce při zajišťování zpětného odběru odpadů.

Vyvěšeno 1.8. 2017     Svěšeno 9.1. 2018