Obec Zběšičky

Úřední deska - historie - svěšené dokumenty

Návrh závěrečného účtu

Vyvěšeno 27.4 2018
Svěšeno 22.6. 2018

JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE PRO VOLBU PREZIDENTA REPUBLIKY

Vyvěšeno 27.11. 2017 Svěšeno 9.2. 2018

Oznámení o době a místě II. kola volby prezidenta České republiky

Vyvěšeno 17.1.2018 svěšeno 9.2. 2018

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

Počet uzavřených darovacích smluv od 1. 1 2016 do 1. 10 2017
Vyvěšeno 9.1. 2018 Svěšeno 9.2. 2018

Rozhodnutí povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Zahájení správního řízení ve věci povolení kácení 2 ks. Smrk pichlavý – stříbrný
Vyvěšeno 10.1. 2018 Svěšeno 9.2. 2018

Volba prezidenta republiky - počet okrsků

Vyvěšeno 24.11. 2017 Svěšeno 9.2. 2018

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY Minimální počet členů okrskové volebních komise

Vyvěšeno 9.11. 2017 Svěšeno 9.2. 2018

Volby prezidenta 2018

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky 2018
Vyvěšeno 21.12. 2017 Svěšeno 9.2. 2018

Výsledky prvního kola volby prezidenta ve Zběšičkách

Vyvěšeno 15.1 2018 Svěšeno 9.2 2018

Informace k dani z nemovitých věcí roku 2017

Vyvěšeno 11.1.2017 svěšeno 10.1. 2018

Poskytnutí info - odpady

Poskytnutí informací podle §14, odst.5 písm. d) zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Č.j. Zbs/063/2017
Vyvěšeno 4.4. 2017 Svěšeno 10.1. 2018

Poskytnutí informace

Č. j. Zbs/231/2017

Žádost o poskytnutí informace o možnost spolupráce při zajišťování zpětného odběru odpadů.

Vyvěšeno 1.8. 2017     Svěšeno 9.1. 2018